Trafikavdelningen 2018

 
 
Juli 12
Under torsdagen kördes ett beställningståg mellan Ohs och Gimarp. Svedala scoutkår hade under veckan varit på läger i Skuggebo, en bit nordost om Ohs vid sjön Ruskens östra kant. Ett 40-tal scouter och ledare hoppade på tåget i Ohs. I Elgaryd väntade ytterligare sju-åtta scouter som varit ute på hajk: de klev på tåget samtidigt som sju-åtta scouter från tåget klev av för att även de ha hajk.
 
Resandeutbyte i Elgaryd.
 
Juli 7-8
Första trafikshelgen blev mycket lyckad med många längtade resenärer, första tåget på lördagen till Bor var nästan fullsatt. På grund av den extrema brandrisken kördes det med det historiska motorloket "Ohs" istället för ånglok. Söndagens sväng till Bor var om möjligt ännu roligare, det av avstigande badgäster i Elgaryd, påstigande resenärer i Hösjömo och Stensjön, påstigande resenärer i Bor, avstigande resenärer i Hösjömo och Gimarp. Med andra ord en riktig levande resa utan några påhittade stopp, så här vill vi gärna att fler tåg ska vara!
 
Lördagens välbesatta tåg gör uppehåll i Bor.
Uppehåll i Ohs i väntan på avgång.
 

April 7-8
Under helgen anordnades ett trafiksäkerhetsseminarie där det diskuterades bland annat särtryck och ansökningar till Transportstyrelsen. Seminariet leddes av föreningens trafiksäkerhetshandläggare. Lördagen avslutades med en gemensam middag.

 
Mars 24
Den årliga trafiksäkerhetsgenomgången med provskrivning genomfördes i Ohs under lördagen. På eftermiddagen hölls årsmöte i Blå huset. Mötet avslutades med fika och information om Orkidétåg och personvagnsprojekt.
 
Trafiksäkerhetsgenomgången hölls i köket i Stora skolan.
Några av årsmötesdeltagarena läser igenom möteshandlingar.
Genomgång av personvagnsprojektet.