Trafikavdelningen 2017

 

 

26-27 augusti

Traditionsenligt avslutades sommarens trafiksäsong med Ohsabanans dagar. Ångloken Emsfors, Tyska loket och Smedjebacken och motorloket Ohs var i drift under helgen. Förutom Ohsabanans dagar anordnades en marknad i Ohs och arrangemanget Rusken runt.
Ohsabanan tackar alla resenärer och besökare och hälsar er välkomna igen till tomtetågen och nästa års sommartrafik!

 
Lördagens första tåg ska snart avgå från Ohs.
Marknaden i Ohs.
Ångloken som var i drift under helgen.
Ångloket Emsfors och motorloket Ohs väntar på avgång.
I Ohs blev de flesta tågen stoppade i infarten. Där blev loket avkopplat och avbytt mot ett annat. Det avbytta loket kunde sedan köra till lokstall.
Här har Smedjebacken bytt av ett lok och drar tåget den sista biten in till stationen.
Vid infartsväxeln i Bor har skogen avverkats.
Tyska loket med tåg i Bor.
Emsfors rullar in i Gimarp.

Tyska loket på spår två i Gimarp.

Ett större sällskap klev på i Elgaryd.
Tyska loket rullar in på spår ett i Ohs.
Resenärer på perrongen i Ohs.
Motorloket Helsningborg är åter i Ohs.
Loket lyfts från flaket.

Loket justeras så att det kommer rätt på rälerna.
Här kör Helsningborg ner mot motorlokstallet.
 
Juni 3
Under lördagen kördes det ett beställningståg mellan Ohs och Bor draget av lok 6, Ohs. I samband med beställningståget passades det på att utföras lite arbete i Bor. Pumpen till vattentagningen för ångloken sattes på plats och dasset fick lite omsorg. I Ohs arbettades det bland annat på några personvagnar där bromsdetaljerna renoverades.
 
 
Maj 21
I maj har det körts flera stycken beställningståg. Under söndagen kördes en tur till Gimarp och en tur till Bor åt en tysk resegrupp. Under de båda turerna gjordes flera stycken fotostopp längs linjen. Förberedelserna inför söndagen började redan på lördagen med att Emsfors eldades på och att vattentornet i Gimarp och vattentunnor längs med banan fylldes med vatten.
 
Emsfors dras ut ur verkstaden av lok 33 "Gullefjun".
Två tankvagnar har blivit fyllda med vatten och ska strax köra till Gimarp.
Påeldningen av Emsfors påbörjades under lördagen.
Nu är det söndag morgon! Brandbevakningen som gick efter tåget växlas fram.
En fotokörning vid Stenarna vid Krokliden har klarats av på tillbakavägen från Gimarp.
Tåget till Bor inväntar avgång från Ohs.
Fotograferna ställde upp sig på kullen för att ta bilder på tåget.
I Bor togs det vatten i bäcken med Emsfors ejektor.
Emsfors får lite ompyssling i Bor innan tåget ska gå tillbaka till Ohs.

Maj 6
Trafiksäsongen är nu igång! I helgen gick årets första beställningståg, det gick mellan Ohs och Bor draget av Emsfors. I Bor har inte pumpen till vattenhästen monterats upp än för säsongen, därför togs det vatten i bäcken som går precis utanför stationen i Bor.
Lite andra saker blev också utförda, lite banarbete i Ohs samt ompyssling av Tyska loket.

 
Här har en av Tyska lokets säkerhetsventiler, typ Ackermann, öppnats.
En växel på Ohs station baxades rätt efter ett tidigare slipersbyte.
Här dras en av Emsfors spolpluggar, det är viktigt att spolpluggarna är täta så att inte vatten och ånga läcker ut från pannan.
Påeldning av Emsfors. Påeldningen tar flera timmar, detta för att inte pannan ska värmas upp för fort, annars kan den bli skadad.
Eftersom påeldningen tar lång tid är det då lämpligt att smörja ångloket, det är många ställen att smörja på.
Innan avgång fick resenärerna en rundvisning.
Här tas vatten ur bäcken i Bor med hjälp av Emsfors ejektor, apparaten som slangen är kopplad till.
Mars 25
Under lördagsförmiddagen hölls den årliga repetitionen med prov i trafiksäkerhet. Alla som närvarade blev godkända!
På eftermiddagen var det årsmöte i Blå huset. 18 föreningsmedlemmar var närvarande. Mötet avslutades med goda smörgåsar gjorda på rester från sommaren 2016, från kaféet.
 
Proven delas ut i Stora skolans kök.
Årsmötesdeltagare i Blå huset.
Årsmötesfika!