Ohsabahn-Tage
 

 


28-29 augusti 2021

Mer information och tidtabeller kommer senare.

Ohsabanans dagar är ett återkommande tvådagars arrangemang.
Under dessa två dagar rullar fler tåg än vanligt. På lördagskvällen går tåg i skenen från fotogenlampor.
I anslutning till dessa dagar arrangeras Rusken Runt dagarna där lokala hantverkare visar upp sina verksamheter.