Der Verein

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening är en ideell förening som bildades den 31 maj 1970.
Föreningens syfte är att bevara och trafikera Ohs Bruks Järnväg mellan Ohs Bruk och Bor.
Föreningens säte är i Ohs Bruk.
Föreningen har idag runt 400 medlemmar varav ca 10 % är aktiva vid verksamheten.
Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften, se mer under rubriken "Bli medlem"
Föreningens funktionärer kan nås via e-post, se mer under rubriken "Kontakta oss"

Föreningsstadgar