Dieselloks

Nr Loknamn Tillverkare Typ Tillv nr/år Föregående ägare namn/nr Till Ohs Vikt Axelföljd
6 Ohs Kalmar verkstad AB   36/1937 Ohs Bruk AB 1 1948 7600kg 1'B
11 Sputnik Ohs Bruk AB   ?/1952 Ohs Bruk AB 2 1952   B
13 Lagan Vislanda Mekaniska Verkstad   ?/? Lagans Textil 1970   B
14 Töttja E W Lundströms Mek Verk   ?/1942 Töttja Torvmosse 1970   B
15 Knallhatten Diema DS 16 1067/1941 Nitro Nobel Gyttorp 9 1971 3700kg B
17 Perstorp (Bananen) Skånska Ättikfabriken   ?/1942 Perstorp AB 1973 11000kg Bo´Bo
21 Helsinborg Diema DS 14 2518/1962 Helsingborgs Tegelbruk 1979 2800kg B
22 Bartz (Ackumulator) Bartz EL8a 1103/1954 Halmstads Järnverk 17 1983   B
23 Schöma (Grön) Schöma CFL-40D 2278/1959 Nitro Nobel Gyttorp 14 1984 6000kg B
24 Gmeinder Gmeinder   4700/1954 Nitro Nobel Gyttorp 6 1984 7000kg B
25 Simplex (elstart) Motor Rail Ltd 7ton 10410/1954 Nitro Nobel Gyttorp 5 1984 7000kg B
26 Blixterboda Schöma LO 36 1623/1954 Nitro Nobel Gyttorp 11 1986 6000kg B
27 Gyttorp (Grön) Motor Rail Ltd 7ton 10090/1950 Nitro Nobel Gyttorp 7 1986 7000kg B
28 Nitro Nobel (Blå) Motor Rail Ltd 7ton 10229/1951 Nitro Nobel Gyttorp 10 1986 7000kg B
29 Deutz KHD A8L 614F 56881/1958 Halmstad Järnverk 13 1991 14000kg B
30 Halmstad KHD A8L 614F 57095/1961 Halmstad Järnverk 18 1991 10000kg B
31 Södra Vi Motor Rail Ltd 4,5ton 22110/1961 Slipers AB Södra Vi 1993 4500kg B
32 Czarna VEB Lokomotivbau Karl Marx V10C 250572/1974 Skogsbanan i Czarna 1995 16000kg C
33 Persberg Jenbacher Werke JW20 2459/1965 Persbergs gruvor 1992 3800kg B
34 Stockaryd Diema DS 28 2555/1962 Stockaryds Torvströfabrik 1997 4300kg B

 


Veräußert
Nr Loknamn Tillverkare Typ Tillv nr/år Föregående ägare namn/nr Till Ohs Vikt Axelföljd Från Ohs Finns idag vid
12 Ed A.Karlssons smidesverkstad ? ?/1950 Eds Bruk AB 1970 B 1992 Frövi*
16 Alaska Astro-Daimler ? ?/1927 AB A Heyman 1972 B 1985 Frövi*
18 Simplex Motor Rail Ltd 9ton 9023/1951 Strömsnäsbruk 1974 9000Kg B 1984 Munkedals Järnväg
19 Söderblom Söderbloms Gjuteri AB ? ?/1917 Strömsnäsbruk 1974 B 1992 Frövi*
20 Jenbach Mariedal Jenbacher Werke JW 15 1236/1956 Mariedals Tegelbruk AB 1977 3200Kg B 2007 Frövi*

 

*Frövi Maskin och Bruksbanemuseum