Fahrzeugdienst 2016

 
 
Juli 2
Under Bangårdfesten i Bor så gick oljeledningen till ångbromsen på Emsfors sönder. Bromsen gick fortfarande att använda men bromshandtaget gick lite trögare. Tillbaka i Ohs bestämde maskinchefen att hela röret skulle bytas eftersom det redan var lappat och lagat minst två gånger innan. Till röret behövdes det svarvar två nya anslutningar som sedan lödades ihop med den nya ledningen.
 
Den gamla ledningen ligger avskruvad, fästet sitter framför bromshandtaget. Som synes är ledningen lagad sedan innan.
Ledningen ligger på golvet i verkstaden. Den nya ledningen böjdes med den gamla som mall.
Här svarvas en av anslutningarna.
Anslutningen och ledningen passas in innan lödningen.
Metallen behövs värmas upp för att lodet ska kunna flyta ut och smälta samman delarna på ett bra vis.
När metallen är tillräckligt varm tillsätts lodet.
Efter lödningen får allting svalna.
Den nya ledningnen är monterad. Den leder fram till smörjpressen som sitter längre fram på loket.
En nöjd maskinchef provar ångbromsen efter en lyckad reparation.
Juni 21
Under tisdagen gjordes besiktningen (driftprovet) av våra driftsånglok. Denna gjordes i vanlig ordning av Inspecta och lok 2, lok 3 och lok 5 är nu godkända för användning. I samband med driftprovet gjordes även en provtryckning av Polska lokets panna efter tubbyte och flera andra arbeten med pannan. Den är nu godkänd och arbetet med att färdigställa loket kan börja.
 
Här eldas driftsångloken på inför besiktningen. Från vänster lok 5, lok 3 och lok 2 skymtas bakom lok 3.
Manometern i Polska loket, lok 4, visar cirka 2,5 bar.
 
Maj 23
Under måndagen levererades 15 ton kol ifrån Polen. Dessa kom i storsäckar som nu stor i Ohs. Samma dag provkördes även ångloket Smedjebacken. Loket gick igenom en säkerhetsbesiktning och blev godkänt.
 
 

Maj 4
Under onsdagen så färdigställdes kragningen av de sista tuberna på Polska loket. Det som återstår nu är att provtrycka pannan samt att Inspecta ska göra en täthetsbesiktning innan man kan fortsätta att färdigställa loket.
Framställningen av en ny axel till Bojomatics stoppaggregat har även påbörjats.

 
De nya tuberna sedda ifrån sotskåpet.
Del av stoppaggregatet till Bojomatic.

April 16-17
Under helgen var det mycket aktiviteter i Ohs. Vädret var inte det bästa men det hindrade inte våra aktiva från att komma till Ohs. Vi hann med banarbete, läkarundersökningar, säkerhetsgenomgång genom en repetitionskurs med avslutande prov, grundkurs i säkerhetsarbete, demontering av bromsboggie för lagning av hjulplatta, renovering av släpvagn (byte av bromsvajrar och montering av belysning), renovering av dressin, städning av området kring vår lastmaskinscarport, färdigställande av caféet, fortsatt arbete med luftvärmepump till lilla skolan och mycket annat. Det var närmre 30 aktiva medlemmar på plats vilket märktes på parkeringen. Det är sällan det är så fullt med bilar.
Vi höll även ett första idégenereringsmöte där medlemmarna fick komma med idéer på hur vi ska utveckla Ohsabanan för att attrahera mer besökare, mer medlemmar och framför allt mer aktiva medlemmar. Hur gick det då? Det kom in inte mindre än 78 olika idéer som nu ledningen för Ohsabanan får jobba vidare med. Vissa idéer kan genomföras relativt omgående medan vissa idéer tar längre tid att genomföra. Men nu har vi ett bra underlag att arbeta vidare med.

 
Det är viktigt med frukost för att orka med dagen!
Utanför Stora skolan stod det många bilar!
Säo-repetitionen hölls i köket på Stora skolan.
En av bromsaxlarna på en Stavsjövagns-boggie monteras av.
Så här ser en hjulplatta ut på nära håll.
Hjulaxeln lyfts upp i svarven.
Hjulaxeln monterad i svarven.
Flaket på en av föreningens feldbahn-vagnar (vagn 57) börjar bli färdigt.
Vägbomen mot verkstadsområdet har fått lite ny färg.
Det är inte bara järnvägsfordon som får omsorg, här monteras nya baklampor på föreningens släpvagn (för bilar).
Här monteras nya stötdämpare
Även nya bromsvajrar monterades på släpvagen.
Här provas de nya baklampor.
Årsmötets höll i Blå huset. 20 stycken medlemmar närvarade.
Maskinarbetshelg 12-13 mars

Arbetet med tubbytet av Polska lokets panna fortsätter och är i det närmsta färdigt. Detta arbete görs också i studiesyfte där andra föreningar är välkomna att delta för att ta del av denna kunskap. Arbetet dokumenteras också så det kommer att finnas en arbetsbeskrivning i hur man går till väga vid omtubning av en panna.

Arbete med Emsfors tvärstyckslager, fräsning av nya oljespår.

Rengöring är en vanlig syssla.

Rengöring av kolbox på Tyska loket för ytbehandling.

Här arbetas det med en trampdressin.

Och provkörning naturligtvis