Kontakta oss

 
 Email:
Om du vill boka ett eget tåg eller en gruppresa:
  Bokningsavdelningen
  Om du vill beställa broschyrmaterial:
  Marknadsföringsavdelningen
   
  Kontakta Direktionen
  Frågor rörande Trafikavdelningen
  Frågor rörande Banavdelningen
  Frågor rörande Maskinavdelningen
  Frågor rörande Fastighetsavdelningen
Frågor rörande Trafiksäkerhet
  Frågor rörande Café och varuförsäljning
   
  Kontakta OBJ Styrelse som består av:
  Ordförande: Ingemar Bengtsson
  Vice ordförande: Lars-Erik Gustavsson
  Sekreterare: Oscar Rydsjö
  Kassör: Ulrik Åkesson
  Ledamot: Ulf Åkesson
   
  Vill du skicka in material till hemsidan eller rälsbiten
tag kontakt med.
   
  Redaktionen som består av:
  Redaktör: Bo-Lennart Andersson
  Hemsida: Björn Jönsson
     
     
Telefon: Stationen, Ohs Bruk: 0370-65 11 11
  Info Svar: 0370-65 10 75
     
   
Post: Ohs Bruks Järnvägs Museiförening
  Box 179
  351 04 VÄXJÖ