Gastdienst

 

 

Gästtjänstgöring

Är Du intresserad av att tjänstgöra på Ohsabanan?
Vi behöver både järnvägspersonal och hjälp i caféet och hjälp med allehanda sysslor.

Snart börjar en ny spännande trafiksäsong och vi välkomnar all extra hjälp vi kan få,
Välkomna!

För tjänstgöring i trafiken krävs godkända Säo-kunskaper och läkarintyg från annan
museijärnväg eller järnvägsförvaltning. Vi behöver extra personal med alla olika slags behörigheter men är i särskilt stort behov av tågklarerare och tågbefälhavare.

Allt arbete utförs ideellt men vi ordnar med gratis logi.
Alla medverkande erhåller också ett gratis medlemskap för innevarande år.

Gör din intresseanmälan här nedan, så kontaktar vi dig.

Välkommen!

 

Namn:

Adress:

Telefon:

Epost :

Önskar typ av
tjänst och period:

This contact form was created by Freedback.