Bahnbeschreibung

Die Bahn ist in ihrer gesamten Länge von 14,5 km bewahrt. Von der Papierfabrik in Ohs an der südlichsten Spitze des Rusken- Sees steigt die Strecke an bis auf ein Hochplateau mit Wald und Moor. Dann geht es in einem Gefälle weiter bis Bor (max 41 Promille). Die Stationen entlang der Strecke haben sich jedoch etwas verändert um dem Charakter als Museumsbahn mit Personenbeförderung besser zu entsprechen.

 
Bahntechnische Daten
Spurweite: 600mm
Streckenlänge: 14,5 km
Größte Steigung: 41 ‰
Kleinester Kurvenradius im Hauptgleis: 100 m
Gleisgewicht: 14-27 kg/m
Höchste zul. Geschwindigkeit: 20 km/h

Stationer och hållplatser:

Ohs (km 14,5)


I Ohs finns det rundgångsspår, vändskiva, vagnhall, verkstad och lokstallar. Det finns också att litet sågverk som drivs av en tändkulemotor. Där finns också alla de serviceställen i form av vattentorn med vattenhäst och kolbrygga med tillhörande kolgård samt vedbod. Naturligtvis finns det ett stationshus och ett Jernvägscafé, som ligger i ett magasin, där man kan köpa olika förfriskingar, fika, böcker och souvenirer. Bangårdsområdet har genomgått en omfattande utbyggnad sedan 1970 för att kunna ställa upp all rullande materiel både ute och inne i de olika hallarna. Tyvärr så har nästan allt spår på bruksområdet tagits bort efter att massafabriken lades ner.

 

Impregneringen (km 13,9)

Detta är en gammal lastplats som tillhörde bruket i Ohs. Här låg ett impregneringsverk som behandlade virke från den såg som tillhörde bruket inne i Ohs. Idag fungerar platsen som lagerplats för räler och vagnar som väntar på renovering.
Ekebohult (km 12,8)
Detta är en hållplats för Ekebohults gård. Tåget stannar bara på begäran av resande och ibland även för att lämna och hämta upp gods.
Elgaryd (km 10,5)

Vid hållplatsen i Elgaryd finns en bad- och grillplats. Denna är mycket uppskattad av järnvägens besökare. Även här stannar tåget på begäran.
Gimarp (km 9,8)

Här mitt i skogen ligger den enda mötesstationen mellan Ohs och Bor Norra med växlar i bangårdens båda ändar. Stationshuset består av en liten expedition och ett vindskydd för väntande resanden. Här finns också ett vattentorn med tillhörande vattenhäst samt ett litet torrdass då nöden tränger sig på. Från stationen går en vandringsled runt Elgarydssjön och till naturreservatet Moens urskog.
Gimarpsby (km 8,6)

Hållplats nära just Gimarps by.
Hösjömo (km 5,9)

Hållplats för torpet Hösjömo. Kan användas för den som tänker vandra en bit för att kliva på tåget igen på ett annat ställe.
Stensjön (km 4,0)

Stationen med ett stickspår ligger vid sjön med samma namn. Här finns banans minsta stationshus, egentligen bara en liten bod, som passar banans minsta station och bangård. Ibland lämnas och hämtas vagnar lastade med timmer och annat på stickspåret. Tågen har ett fast uppehåll här.
Sjövägen (km 1,8)

Vid denna hållplats kan den som önskar gå av och besöka naturreservatet Rusareboäng. Naturligtvis kan man även stiga på här också för återfärden.
Bor Norra (km 0,0)

Ohsabanans andra ändstation ligger i Bor och kallas Bor Norra för att skilja sig från den som ligger vid den normalspåriga järnvägen. Här kan man byta mellan Ohsabanan och Krösatågets motorvagnar. Stationen har ett litet stationshus, en vändskiva och ett rundgångsspår. Banans båda Brigadlok brukar ta vatten ur bäcken som ligger nära stationsgränsen. I Bor finns en Konsumbutik, en Pizzeria och några industrier. Förr så lastades godset från bruket om till normalspåriga godsvagnar och på andra hållet så togs timmer och förnödenheter med hem till bruket i Ohs.