Bahndienst 2016

 
November 12-13
Under lördagen besiktigades banan mellan Ohs och Gimarp inför tomtetågen. Även bangården i Ohs besiktigades efter att flera stora slipersbyten har blivit utförda.
Under helgen arbetades det med några av de administrativa bitarna inom föreningen. Fokus lades på hemsidan där några sidor uppdaterades och framida ändringar diskuterades igenom.
 
Uppehåll vid Elgaryd.
Besiktningsmannen arbetar sig från Gimarp mot Ohs.
Administrativt arbete i Stora skolans kök.
 
Juli 25
Slyröjningen har fortsatt, denna gången nere vid vattenverket i Bor och en bit upp i Tagelbacken.
 
Det som skulle tas bort var ganska lågt men stod nära spåret.
Resultatet efter röjningen, alla grenar som slog in mot tågen är nu borta.
Juni 23-26
Under midsommarhelgen var det ett gäng som firade högtiden tillsammans. Förutom att äta god mat och att umgås så utfördes lite arbete både i Ohs och på banan. På banan röjdes det sly på flera ställen. Detta är något som måste göras varje år eftersom skogen ibland blir lite väl närgången.
 
Vid Sjövägens hållplats siktröjdes det vid vägövergången.
Det är viktigt att både bilister och tågpersonal ska kunna se varandra innan en vägövergång passeras.
Vid Tomtabäcken står träden som synes väldigt nära banan.
Ibland behöver man göra en paus i arbetet!
En del av slyet togs med till Ohs för att sågas upp till lokved.
Inför Bangårdsfesten har "Gullefjun" målats upp.
Även ett par tippvagnar har fått sig lite färg. Här är någon sida kvar att måla på denna vagnen.
En nymålad tippvagn bredvid en av originalvagnarna, vagn 24, från brukstiden.
24 april
Under söndagen byttes det sliprar mellan Sjunkehåla och vägkorsningen vid Sötåsa.
Med slipersbytarens hjälp går arbetet smidigt
Nu återstår spikning och justering

16:e april och vårpremiär med Bojomatic och spårjusteringsarbeten.
Vi började vid hållplatsen Ekebohult och körde mot vägövergången vid Krokliden. Första sträckan behövde lyftas ganska mycket så här behöver vi köra en vända till där vi lyfter väldigt lite för att få spårläget så perfekt som det går. Sista sträckan låg ganska bra så här lyftes bara något och i rätt dosering vilket gjorde slutresultatet mycket bra. Tyvärr kunde vi konstatera att monteringen av lagret i exentern inte lyckades denna gång heller så arbetet tvingades avbrytas innan vi nådde Krokliden. Med nya planer och tipps från järnvägskollegor så hoppas vi att lagermontering gång 3 lyckas bättre.

Koncentrerad på arbetet, maskinen måsta stanna på rätt ställe, knappar att trycka och lampor som ska lysa och höjder ska vara perfekt innan stoppmaskinerna kan köras igång.

Suddig bild men skarp blick

Så här vill man att spåret ska se ut,  med lite tur, skicklighet och tillgänglig personal så kunde Ohsabanan få ett riktigt bra spår.

Vårens arbeten är igång och banavdelningen kör makadamtåg på de sträckor där spåret behöver höjdjusteras och där vi bytt sliprar. Vi fyllde makadam vid Sötåsa övre, kurvan efter stora stenen vid Krokliden och sträckan mellan Krokliden och Ekebohult där det bytts sliprar. Hela sex tåg kördes ut och ett sjunde lastades och ställdes i Ohs.

Lastning vid Sötåsa
Sötåsa övre
Kurvan vid Krokliden