Anschlußverkehr

Anschluss in Bor

Från och med 2008 stannar Krösatågen vid Bors nybyggda station. Därmed har Ohsabanan åter fått anslutning till det nationella järnvägsnätet.
Från Alvesta 11.17 (Växjö 11.07 Malmö 9.17)

Läs mer om anslutningsmöjligheterna på Jönköpings Länstrafik AB:s JLT hemsida eller Krösatåget.