Dampfloks

Nr Loknamn Tillverkare Typ Tillv nr-/år Föregående ägare namn/nr Till Ohs Vikt Axelföljd
2 Emsfors Saechiche MF Brigad 4183/1919 Emsfors Bruk 2 1970 13000kg D
3 Tyska loket Orenstein & koppel Brigad 8338/1917 Deutsche Reichsbahn 99 33 10 1983 13000kg D
4 Polska loket MBA (O&K) 120hk 13584/1944 PKP Ty-3 195 1975   C+tender
5 Smedjebacken Orenstein & koppel 40hk 11970/1929 Smedjebackens Valsverk 6 1977 7500kg B

                                

 

 

Veräußert

Nr Loknamn Tillverkare Typ Tillv nr/år Föregående ägare namn/nr Till Ohs Vikt Axelföljd Från Ohs Finns idag vid
1 Mormor L. Zobel ? 118/1910 Böda Skogsjärnväg 1970 8000Kg D 1990 Böda Skogsjärnväg
3 Smedjebacken Orenstein & Koppel ? 6770/1914 Smedjebackensvalsverk 1974 B 1983 Lokstallet i smedjebacken