Bilder från Ohsabanans Dagar 2009

foto: Jacob Stilling