Maskinavdelningen 2018

 
April 29
Under helgens maskinarbetshelg blev en hel del gjort. Besiktning av lok och vagnar, montering av boggi till vagn 2, montering av spolpluggarna på Emsfors, uppsättning av gardiner i vagn 2 och 6. Ohsan kom ut på en kort provkörning efter renoveringen av fjädrar och andra delar av underredet. Provkörningen utföll positiv, längre provkörning och efterjustering återstår. Stagbultsbytet på Tyska loket är påbörjat.
 
Ohsan under provkörningen, här nere vid stationen i Ohs.