50-årsfirande 29-30 augusti 2020

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening firar 50-årsjubileum veckoslutet den 29-30 augusti. Firandet kommer att genomföras med ett program med tonvikt på Ohs Bruk. Lördagen kommer att starta med en fordonsparad och därefter ett trafikprogram med tät trafik mellan Ohs Bruk och Gimarp. Dessutom kommer det att bjudas på en rad aktiviteter i Ohs Bruk. Rallare på bruksområdet, modelljärnvägsutställning, visning av våra fordon, barnaktiviteter m.m.
Som en alldeles speciell attraktion kommer vi att gästas av ångloket Mormor. Det känns speciellt roligt eftersom loket trafikerade Ohsabanan mellan 1973 och 1989. Lokets nuvarande ägare, Böda Skogsjärnväg, har varit mycket tillmötesgående med detta.

Ett mer detaljerat program kommer att presenteras i medlemstidningen Rälsbiten, här på hemsidan och på Facebook.

Preliminärt program