Banavdelningen 2009

24-25 oktober
Den nyrenoverade delen av Elgarydsrakan justerades . Så här blev resultatet. Dessutom gjordes ett justeringsarbete i hagen i Elgaryd
3-4 oktober
Slipersbyte på Elgarydsrakan. Under lördagen byttes slipers under 11 rälslängder.
Dessa spikades klart under söndagen samt byte av 3 rälslängder till som även dessa färdigspikades.
Nu återstår att köra ut makadam och rikta spåret och stoppa så är hela sträckan som haft nedsatt hastighet under sommaren kan återfå normal hastighet.
Ett gott arbete av fem tappra kämpar i "traditionellt" ösregn och blåst.